Krby, krbové vložky

p1070352-jpg-big

Kachľové krby:

Naše kachľové krby, nie sú obstavené krbové vložky, ale klasické stavané kachľovo-šamotové telesá (kvôli zvýšeniu spaľovacej teploty) na vrchnú časť ktorých je položený kovový výmenník (teplovzdušný) aby sa predišlo zbytočnému úniku teploty do komína, tzv. tepelných strát a tým sa zvýši účínnosť krbu. Do spodnej časti je možné osadiť aj teplovodný výmenník (pri zachovaní akumulačnej schopnosti). Vzduch pre horenie sa delí na primárny (pod rošt) a sekundárny (oplach skla a nad rošť) s možnosťou plynulej regulácie.

Zlučujú vlastnosti teplosálavých pecí a teplovzdušných krbov.

Klasické akumulačné kachle (izbové kachle), tiež nazývané teplosálavé kachľové pece:

Minimálne množstvo kovových častí a pomerne vysoká hmotnosť zaručuje dlhodobo stabilnú teplotu. Keramický materiál prepúšťa iba záporné ióny, čo pôsobí veľmi priaznivo na klímu v miestnostiach. Sú to pece z bezroštovým spaľovaním v šamotovom ohnisku a systemom ťahov. Majú najvyššiu účinnosť a z dlhodobeho hladiska su najlepsie do trvalo obyvaneho priestoru.

pa050130-jpg-big

pc150310-jpg-big

Krbové vložky

Vyrábame krbové vložky vlastnej konštrukcie. So šamotovou výstelkou ohniska hrubej 6,5 cm. So zväčšením vrchným teplovzdušným výmenníkom, kvôli minimalizácií odpadového tepla do komína. Do vložky je možné vložiť aj teplovodný výmenník. Kvôli svojej veľkej hmotnosti sa musia skladať až na mieste. Samozrejmosťou sú primárny, sekundárny a terciárny vzduch privádzaný do ohniska a oplach skla.

Na všetky naše výrobky si vyrábame kovové časti sami.